Wega Di Number Bonaire հաղթող համարներից

Վերջին արդյունքները 2022 թ. մայիսի 25, չորեքշաբթի.

1st Prize

 • 3
 • 6
 • 8
 • 2

2nd Prize

 • 5
 • 7
 • 8
 • 4

3rd Prize

 • 1
 • 6
 • 8
 • 1

Wega Di Number Bonaire հաղթող համարներից 2022 թ. մայիսի 24, երեքշաբթի.

1st Prize

 • 4
 • 7
 • 4
 • 3

2nd Prize

 • 5
 • 8
 • 1
 • 2

3rd Prize

 • 0
 • 3
 • 9
 • 9

Wega Di Number Bonaire հաղթող համարներից 2022 թ. մայիսի 23, երկուշաբթի.

1st Prize

 • 7
 • 8
 • 2
 • 8

2nd Prize

 • 2
 • 6
 • 2
 • 6

3rd Prize

 • 2
 • 3
 • 4
 • 3

Wega Di Number Bonaire հաղթող համարներից 2022 թ. մայիսի 22, կիրակի.

1st Prize

 • 7
 • 6
 • 9
 • 4

2nd Prize

 • 5
 • 2
 • 8
 • 2

3rd Prize

 • 9
 • 6
 • 3
 • 6

2022 թ. մայիսի 21, շաբաթ.

1st Prize

 • 8
 • 9
 • 7
 • 7

2nd Prize

 • 0
 • 5
 • 6
 • 1

3rd Prize

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

2022 թ. մայիսի 20, ուրբաթ.

1st Prize

 • 5
 • 2
 • 8
 • 9

2nd Prize

 • 1
 • 6
 • 4
 • 7

3rd Prize

 • 4
 • 5
 • 2
 • 9

2022 թ. մայիսի 19, հինգշաբթի.

1st Prize

 • 6
 • 2
 • 0
 • 1

2nd Prize

 • 2
 • 4
 • 2
 • 1

3rd Prize

 • 8
 • 4
 • 4
 • 6

Wega Di Number Bonaire տեղեկատվություն

Նաեւ հայտնի է որպես Flamingo.

Տոմսերը կարելի է ձեռք բերել CountryIn.bonaire . Սատանա են երկուշաբթի, երեքշաբթի, չորեքշաբթի, հինգշաբթի, ուրբաթ, շաբաթ իսկ կիրակի.

ԻWega Di Number Bonaire խաղացող ընտրում: mainNumberCount թվերի միջեւ 0 - 9.

Wega Di Number Bonaire, որը կազմակերպել են Fundashon Wega di Number Bonaire. Պաշտոնական կայքը: www.bonairelottery.com